Automatyka przemysłowa i budynkowa

Wykonujemy montaż rozdzielnic oraz połączeń automatyki na obiektach przemysłowych oraz w domach inteligentnych. Naszą specjalnością jest rozruch skomplikowanych sterowań i modyfikacja ich działania wedle potrzeb odbiorców. Oferujemy również obecność naszych inżynierów podczas uruchamiania dużych obiektów przemysłowych w szczególności w zakresie inżynierii systemowej oraz regulacji procesów. Prowadzimy również odbiory instalacji elektrycznych, automatyki i sieci, poparte odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Kontakt z Nami !

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO

 

  • Zależy nam na zachowaniu Pani/Pana prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, przysługujących praw w związku z RODO, a jednocześnie chcemy dostarczać Pani/Panu jak najlepiej usługi i produkty.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Automatyka Przemysłowa i Budynkowa NIP: 8121818436 REGON: 366302594” z siedzibą w Kozienicach, adres: Adama Mickiewicza 13, 26-900 Kozienice.
  • Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w celach marketingowych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, możliwe będzie zlecanie naszym partnerom realizowania wysyłki naszych informacji marketingowych lub produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia pisemnego żądania o usunięcie ze zbioru danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także do udzielenia zgody lub jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: ul. Adama Mickiewicza 13, 26-900 Kozienice z dopiskiem „IBD” lub skrzynkę nowicki.p@apib.com.pl